Ovarian tumour. Mengandungi cecair dan tumbuhan atau solid growth.