Serous cyst adenoma ovary. Cecairnya telah disedut. Hanya karung dalam gambar.