Cervical polyp. Satu ketumbuhan kecil bukan kanser pada pintu rahim. Boleh menyebabkan perdarahan bila-bila masa dan selepas bersetubuh. Mudah dibuang secara 'Polypectomy' di klinik